Blom-Blom
 
Uw bloemist in de  regio

Blom- Blom

Cuneraweg 5a
4051CE OCHTEN
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 89459466
Ons B.T.W.-nummer is NL004730478B41


Disclaimer
Op onze website word je algemene informatie aangeboden over de diensten en producten die bij Blom- Blom worden aangeboden en daarmee verband houdende onderwerpen. Hoewel Blom- Blom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie (zoals bijvoorbeeld prijzen, productinformatie, advies en acties), kan Blom- Blom niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Blom- Blom aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Blom- Blom sprake is van opzet of grove nalatigheid.
Blom- Blom kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik onze website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Blom- Blom geen aansprakelijkheid.
Blom- Blom is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Blom- Blom.
Onze website bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Blom- Blom en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Blom- Blom’, alsmede het daarbij behorende logo, gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo’s op deze site). Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Blom- Blom, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

 
 
 
 
E-mailen
Instagram